©2018 Geeks Academy. All Rights Reserved.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), prosimy o zapoznanie się

z poniższymi informacjami:

 

Co to jest RODO?

RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m.in. nowe prawa klientów, a obowiązkiem Geek’s Academy jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu

danych osobowych klienta.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest szkoła programowania Geek’s Academy

– Justyna Ciechomska, ul. Derdowskiego 20, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231401024.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Geek’s Academy – Justyna Ciechomska przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, datę urodzenia dziecka, adres e-mail, nr telefonu

- w przypadku zapisu na zajęcia i warsztaty.

 

Państwa uprawnienia

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Justyna Ciechomska, ul. Derdowskiego 20, 05-500 Piaseczno lub email: kontakt@geeksacademy.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu

o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów

i usług z zakresu oferty szkoły programowania. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom,

chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej szkoły Geek's Academy - Justyna Ciechomska.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane

w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie internetowej

lub bezpośrednio na zajęciach.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:

kontakt@geeksacademy.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:

Justyna Ciechomska, ul. Derdowskiego 20, 05-500 Piaseczno.

 

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Pozdrawiam,


Administrator Danych Osobowych
Geek’s Academy – Justyna Ciechomska